Οι θέσεις μας για το πολιτικό σύστημα

Στις 9 Μαρτίου 2013, αρκετοί φίλοι του Π80 βρεθήκαμε στο "ΤΙΤΑΝΙΑ" στην Αθήνα και συζητήσαμε ένα πρώτο πλαίσιο θέσεων για το πολιτικό σύστημα. Στο κείμενο που ακολουθεί κωδικοποιείται το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης και ελπίζουμε ότι και άλλοι φίλοι θα διατυπώσουν σχόλια και γνώμες που θα συμβάλουν στην οριστικοποίηση των θέσεών μας στον τομέα αυτό. Σε εξέλιξη είναι η αντίστοιχη συζήτηση για την οικονομία, οπότε όσοι πιστοί... προσέλθετε!

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στην Ελλάδα, οι κοινωνικές και οικονομικές αντιθέσεις συμπυκνώνονται με  συνεχή και εμφατικό τρόπο στο Κράτος και ιδιαίτερα στην καρδιά της λειτουργίας του , την πολιτική εξουσία.

Συνεπώς, το πολιτικό σύστημα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά όπου δένονται (είτε ως σημείο εκκίνησης είτε ως σημείο κατάληξης) οι μεγάλες παθογένειες της κοινωνίας. Αυτό εξηγεί τον επείγοντα και καθοριστικό χαρακτήρα των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στο πολιτικό μας σύστημα.

Το πολιτικό σύστημα, εκτός από την νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, περιλαμβάνει ακόμα το Συνδικαλιστικό Κίνημα και την Τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλαγές στους τομείς αυτούς  πρέπει να ακολουθήσουν , γιατί η υπάρχουσα δομή του ελληνικού πολιτικού συστήματος επιφυλάσσει δεύτερους ρόλους για αυτούς του πυλώνες της Δημοκρατίας σε σχέση με το πανταχού παρόν κομματικό σύστημα και τη συγκεντρωτική εκτελεστική/κυβερνητική εξουσία.

Η λογική των παρακάτω αλλαγών υπακούει σε ανάγκες περαιτέρω εκδημοκρατισμού και εκσυγχρονισμού του πολιτικού συστήματος , με περιορισμό των φαινομένων επαγγελματοποίησης της πολιτικής , γραφειοκρατικοποίησης  του κομματικού συστήματος , πελατειακών σχέσεων εκπροσώπησης και αδιαφάνειας στους θεσμούς. Προς την ίδια κατεύθυνση θα συμβάλλει και η άρση «των σκοτεινών σημείων» ώσμωσης μεταξύ των τριών εξουσιών(νομοθετική/ εκτελεστική/ δικαστική).

Οι παρακάτω αλλαγές περιγράφουν την προσδοκώμενη από εμάς (ίσως και από πολλές άλλες δυνάμεις , όχι μόνο της Κεντροαριστεράς) μετάβαση από τη σημερινή «μελαγχολική Δημοκρατία» στην Τέταρτη Ελληνική Δημοκρατία-μία μετάβαση που η σημερινή πολιτική τάξη αμήχανα υφίσταται αντί να ηγείται.

1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του Πρωθυπουργοκεντρικού  μοντέλου

Στη νέα συνταγματική αναθεώρηση δημιουργούνται θεσμικά αντερείσματα - με στόχο την ενεργή συμμετοχή των βουλευτών, τη λογική της συλλογικής διακυβέρνησης και ενίσχυση της άμεση δημοκρατίας:

 • Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων ή/και της βάσης στήριξης  του Προέδρου της Δημοκρατίας (εκλογή από το λαό/ενεργότερος λόγος)
 • Ενίσχυση του ρόλου των βουλευτών και του Κοινοβουλίου, με παράλληλη μείωση του αριθμού τουλάχιστον κατά 20%. (μείωση αριθμού σε 225)
 • Καθιέρωση αιρετής  40μελούς Γερουσίας με ρόλο προεργασίας , γνωμοδότησης και ελέγχου νομοθετικών πρωτοβουλιών, εποπτείας της κρατικής λειτουργίας και απόδοσης του κυβερνητικού έργου


2. ΑΛΛΑΓΗ  τρόπου  αντιπροσώπευσης της κοινωνίας στους θεσμούς

 • Nέο εκλογικό σύστημα ( με αλλαγή του χάρτη των εκλογικών περιφερειών, με εκλογικές περιφέρειες έως 70.000 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων), ενίσχυση της απλής αναλογικής ,δυνατότητα επιλογής από τη λίστα άλλου κόμματος,κλπ)
 • Συνταγματική δυνατότητα λαϊκών νομοθετικών πρωτοβουλιών ή/και δημοψηφισμάτων για θεσμικά και κοινωνικά ζητήματα σε επίπεδο Δήμου ή Περιφέρειας (όχι για εξωτερική πολιτική και άμυνα)
 • Πρόωρη διάλυση της Βουλής μόνο με πολύ μεγάλη  πλειοψηφία ( 4/5 Κοινοβουλίου και ταυτόχρονη συναίνεση του ΠτΔ.
 • Θέσπιση δύο θητειών ως μέγιστου ορίου κατοχής σε     κάθε  αιρετή θέση (η κάθε θητεία μπορεί να είναι 5ετής).


3. ΑΛΛΑΓΗ  σχέσεων σε θεσμούς και Κράτος

 • Θητεία στην επιλογή προσώπων για τις Γενικές Γραμματείες, τις κρατικές υπηρεσίες , τις τράπεζες και τις ΔΕΚΟ που θα προκύπτουν με διαγωνισμό και έγκριση από τη Γερουσία .Θα αξιολογούνται κάθε χρόνο.
 • Οι Γενικοί Γραμματείς Εξωτερικών , Αμυνας , Παιδείας , Πολιτισμού , Εσόδων και Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους να εχουν πενταετή θητεία χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης.
 • Κατάργηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τα κόμματα - δικαστικός έλεγχος εκλογικών δαπανών κομμάτων και πολιτικών -  νόμοι διαφάνειας της ιδιωτικής χρηματοδότησης- απαγόρευση δανεισμού κομμάτων
 • Ανεξάρτητο Ινστιτούτο αξιολογεί την αποδοτικότητα των δημοσιονομικών πολιτικών ή/και την οικονομική βιωσιμότητα γενικά των δημόσιων πολιτικών και προτείνει βελτιώσεις- τοποθετεί πλαίσιο αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων – συναρτά μισθούς με αποδοτικότητα
 • Κατάργηση κάθε είδους ασυλίας ή/και προνομίων έναντι της δικαιοσύνης των μελών του Κοινοβουλίου , της Γερουσίας, του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Δημοκρατίας.
AddThis Social Bookmark Button


Από τα Fora των κινήσεων, στην κίνηση για φορέα!
Monday, 17 December 2012 14:29
AddThis Social Bookmark Button

Η κοινή εκδήλωση των έξη κινήσεων στο Γκάζι, στις 28 Νοεμβρίου, ήταν ένα αναμφίβολα θετικό γεγονός στην πορεία για ανασύνθεση της ελληνικής Κεντροαριστεράς. Η ποσότητα και η ποιότητα των  συμμετεχόντων, η σοβαρότητα των τοποθετήσεων και η ανάδειξη λύσεων στο οικονομικό αλλά κυρίως στο πολιτικό πρόβλημα της χώρας, ήταν τα χαρακτηριστικά που έκαναν ΜΜΕ και πολιτικούς φορείς να ασχοληθούν αρκετά με την εκδήλωσή μας.

 

Το Π80 παρουσίασε συγκροτημένες και σε μεγάλο βαθμό συλλογικές απόψεις και στα δύο σκέλη της συζήτησης. Τοποθετήθηκε με σαφήνεια, χωρίς αυτολογοκρισία και ιδιοτέλεια, με ευθύνη. Η αλλαγή γραμμής στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και η ανάγκη να διαμορφωθεί ένας νέος, ισχυρός, ενιαίος φορέας στο χώρο της κεντροαριστεράς αποτέλεσαν τους πυλώνες της παρέμβασης μας.

 

Ορισμένα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η κατάληξη της εκδήλωσης ήταν η εκ νέου διοργάνωση ενός ακόμη Φόρουμ διαλόγου. Πράγματι, ακούστηκε αυτή η άποψη. Αλλά μετά τη σχετική συζήτηση και τουλάχιστον αναφορικά με την δική μας συμμετοχή σε αυτό, το Φόρουμ συνδέθηκε απόλυτα με την ανάγκη να υπάρξει σαφής ατζέντα για την αλλαγή του πολιτικού συστήματος και για την ίδρυση ενός νέου φορέα της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας.

 

Αυτό ακριβώς, είναι το επόμενο βήμα : από τη γενική ζύμωση στη συγκεκριμένη ατζέντα, από τις αόριστες θέσεις στη δράση , από τα Φόρα των κινήσεων στην κίνηση για φορέα…

Last Updated on Monday, 17 December 2012 14:35
 
Εκδήλωση των 6 Κινήσεων στο Γκάζι την Τετάρτη 28.11, ώρα 17.30
Monday, 26 November 2012 19:18
AddThis Social Bookmark Button

Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012, οι κινήσεις πολιτών «Κοινωνικός Σύνδεσμος», «Μπροστά», «Νέοι Μεταρρυθμιστές», «Π80», «Πολιτεία 2012» και «Πρωτοβουλία Β», οργανώνουν στο Αμφιθέατρο του 984, στην Τεχνόπολι στο Γκάζι, δημόσια εκδήλωση προβληματισμού και διαλόγου.

 

Η συζήτηση θα γίνει σε δύο κύκλους, με αρχικές σύντομες εισηγήσεις και στη συνέχεια διάλογο με το ακροατήριο. Το πρόγραμμα, είναι το ακόλουθο:


17:30-19:30: «Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας»

 

Εισηγητές:

 • Παντελής Αβραμίδης,
 • Νίκος Κακογιάννης,
 • Γιάννης Καλογήρου,
 • Ναπολέων Μαραβέγιας,
 • Φαίη Ορφανού,
 • Γιάννης Τσαμουργκέλης,
 • Νίκος Χριστοδουλάκης

Συντονιστής: ο δημοσιογράφος Ζώης Τσώλης

 

19:30-21:30: «Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία και η Ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς στην Ελλάδα»

 

Εισηγητές:

 • Γιάννης Μανιάτης (ΠΑΣΟΚ),
 • Νίκος Μπίστης (ΔΗΜΑΡ),
 • Γιώργος Φλωρίδης (Κοινωνικός Σύνδεσμος),
 • Θανάσης Κοντογεώργης (Μπροστά),
 • Λάμπρος Παλάντζας (Νέοι Μεταρρυθμιστές),
 • Δημήτρης Κατσαντώνης (Π80),
 • Δημήτρης Ψυχογιός (Πολιτεία 2012),
 • Δανάη Αντωνάκου (Πρωτοβουλία Β)

Συντονιστής: ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τσιόδρας

Last Updated on Monday, 26 November 2012 19:50
 
Ζητάμε πολλά; Θέλουμε ένα αριστερό μνημόνιο κι ένα δημιουργικό πολιτικό σύστημα!
Thursday, 12 July 2012 10:24
AddThis Social Bookmark Button

Στην τελευταία «οικογενειακή» μας συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (την περασμένη Πέμπτη 5/7), αποφασίσαμε ότι είναι ώρα για δράση. Η κεντροαριστερά και η πατρίδα μας, χρειάζονται τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες όλων όσων θέλουν και μπορούν, για να ξαναχτίσουμε την παράταξη αλλά και την χώρα μας από την αρχή. Το Π80, σεμνά και ταπεινά όπως πάντα, θα επιδιώξει να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή με τις μικρές του δυνάμεις και τις δυναμικές απόψεις του. Ο καθένας μας από όπου θέλει και από όπου μπορεί: Αρκετοί από μας στο πλαίσιο των διαδικασιών της ανασύστασης του ΠΑΣΟΚ, άλλοι σε όμορους πολιτικούς χώρους ή στην ανοικτή κοινωνία των πολιτών, όλοι όμως με πίστη στην ανάγκη η Ελλάδα να μπει στην εποχή της Τέταρτης Δημοκρατίας και η κεντροαριστερά να είναι η πλειοψηφική κινητήρια δύναμη αυτής της μετάβασης.

Είναι το έλλειμμα, ηλίθιε!

Επειδή έχουμε ζαλιστεί με όλους αυτούς που τσακώνονται ποιος θα πρωτοκάνει την αναδιαπραγμάτευση του μνημονίου, έχουμε να πούμε μπράβο και μαζί σας, αλλά η ρίζα του προβλήματος της χώρας και των ανθρώπων, είναι το έλλειμμα. Κάθε μέρα, κάθε λεπτό, εκατομμύρια έλληνες ζούμε και δουλεύουμε και παράγουμε έλλειμμα για το οποίο χρειάζονται κι άλλα δανεικά. Αυτή είναι η θηλιά που σφίγγει τη χώρα μας και οδηγεί στην καταστροφή. Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει με το χρέος, ο πρώτος, μεγάλος και αδιαπραγμάτευτος στόχος για τις προοδευτικές δυνάμεις και ιδίως για την αριστερά, είναι ο μηδενισμός του ελλείμματος. Μόνο τότε η χώρα θα μπορέσει ξανά να σταθεί στα πόδια της, μόνο τότε θα υπάρχει πλεόνασμα για αναδιανομή, πόροι αλληλεγγύης και διαθέσιμα για την ανάπτυξη.

Ε, λοιπόν η αντιμετώπιση του ελλείμματος δεν είναι υπόθεση των ξένων, αλλά δική μας, κατάδική μας ευθύνη. Οι περισσότεροι από τους πολιτικούς μας, πανικόβλητοι και μοιραίοι, μπορούν μόνο να αδρανούν και να ξιφουλκούν στη φαντασία τους με την τρόϊκα. Τα τελευταία χρόνια, συνεχίζεται ένα έγκλημα σε βάρος των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και της χώρας: Αντί για τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος με προοδευτικές μεταρρυθμίσεις στο κράτος, την αγορά και την φορολογία, προτιμήθηκε η εύκολη λύση των οριζόντιων μέτρων που δεν είναι μόνο άδικα, αλλά και αναποτελεσματικά.

Χρειαζόμαστε ένα προοδευτικό σχέδιο εκμηδενισμού του ελλείμματος . Με δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, με τόλμη και ευθύνη, χρειαζόμαστε ένα αριστερό (!) μνημόνιο προοδευτικών μεταρρυθμίσεων, που θα δείξει πώς το κράτος θα εισπράττει όσα χρειάζεται από αυτούς που πρέπει και πώς θα ξοδεύει όσα είναι απαραίτητο προς όφελος αυτών που έχουν ανάγκη. Πώς θα μπει τέλος στην κλεπτοκρατία, την ανομία, την σπατάλη, την προσοδοθηρία, τα θαλασσοδάνεια, τα ανεμομαζώματα και τα διαβολοσκορπίσματα τελοσπάντων…

Γίνεται; Πιστεύουμε ότι γίνεται! Υπάρχουν οι ιδέες, υπάρχουν και οι άνθρωποι. Ίσως εκτός του πολιτικού star system, προφανώς εκτός του μηντιακού mainstream, αλλά υπάρχουν.

Φταίει το πολιτικό σύστημα, πανηλίθιε!

Και γιατί φτάσαμε ως εδώ; Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν φταίει ο κακός μας ο καιρός, ούτε η συνωμοσία των Νεφελίμ. Το πελατειακό πολιτικό σύστημα ευθύνεται απολύτως για την κατάντια της χώρας (και μαζί εμείς που τους ψηφίζουμε – για να μην ξεχνιόμαστε). Πολιτικοί του λάϊφ-στάϊλ, κόμματα της επικοινωνίας, παιδιά του κομματικού σωλήνα, τέκνα των συμφερόντων, εξαρτημένοι από την εξουσία, σκλάβοι της παραπολιτικής, επαγγελματίες υπηρέτες του λαού, όλοι αυτοί είναι το παλαιό καθεστώς που ήλθε η ώρα να ανατραπεί. Και μαζί με αυτά, το άλλοτε κινηματικό ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό κατάντησε η αυλή και το παίγνιο του εκάστοτε αρχηγού, χωρίς διαδικασίες και χωρίς ουσία.

Χρειαζόμαστε ένα δημιουργικό και τίμιο πολιτικό σύστημα. Με κόμματα αρχών και μακρών οριζόντων, όπου ο πολίτης έχει ρόλο, όπου κρίνονται οι απόψεις κι όχι οι προθέσεις, όπου κυριαρχεί η πολιτική κι όχι η επικοινωνία, με συγκρούσεις και συνθέσεις, όπου η εξουσία είναι ευθύνη κι όχι λάφυρο.

Γίνεται; Ας το ξαναπούμε: Πιστεύουμε ότι γίνεται!

Και τώρα δουλειά…

Αν, λέμε αν, αυτά αληθεύουν έστω και εν μέρει, ήλθε η ώρα για δουλειά. Όπως αποφασίσαμε, θα ξεκινήσουμε με δυο ομάδες εργασίας, αντίστοιχα για το «αριστερό μνημόνιο» (καλό, ε;) και το πολιτικό σύστημα, που θα ξεκινήσουν αμέσως την προσπάθεια να συγκροτηθεί το σχετικό πλαίσιο αρχών και προτάσεων, που θα συζητήσουμε όλοι μαζί τον Σεπτέμβριο για να αναλάβουμε δράση (ανακοινώσεις προσεχώς). Όποιος θέλει, μπορεί να συμμετέχει!

Ομάδα εργασίας για το αριστερό μνημόνιο:
Πότε: Τετάρτη 18 Ιουλίου, ώρα 18.30 ακριβώς
Πού: Σταδίου 5, 4ος όροφος (γραφεία ΠΟΣΔΕΠ)

Ομάδα εργασίας για το πολιτικό σύστημα:
Πότε: Πέμπτη 19 Ιουλίου, ώρα 18.30 ακριβώς
Πού: Σταδίου 5, 4ος όροφος (γραφεία ΠΟΣΔΕΠ)

Για να δούμε τι ψάρια πιάνουμε. Η ώρα της αλήθειας έφτασε…

Last Updated on Thursday, 12 July 2012 10:56
 
Μια ιστορία του κ. Κ. που μας αφορά
Sunday, 04 November 2012 23:47
AddThis Social Bookmark Button

«Ο κ. Κ περνούσε από μία κοιλάδα όταν ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι τα πόδια του ήταν μέσα στο νερό. Πρόσεξε τότε ότι η κοιλάδα δεν ήταν παρά η προέκταση της θάλασσας και ότι πλησίαζε η ώρα της παλίρροιας. Στάθηκε και έψαχνε με το βλέμμα του για μία βάρκα. Όσο έψαχνε δεν κουνιότανε. Σαν είδε πως βάρκα δεν υπήρχε , παραιτήθηκε από τούτη την ελπίδα και άρχισε να ελπίζει ότι η στάθμη του νερού δε θα ανέβαινε άλλο. Μονάχα όταν έφτασε το νερό μέχρι το σαγόνι , έπαψε να ελπίζει και άρχισε να κολυμπά.
Είχε καταλάβει πως βάρκα ήταν ο ίδιος».
(Μπ.  Μπρέχτ  « Ιστορίες του κ. Κόϋνερ»)

Προσωπικά εδώ και καιρό έχω πάψει να ελπίζω ότι κάποιος μεγαλοσχήμονας θα γίνει η βάρκα μου. Και όσο κολυμπώ κάνω τις παρακάτω σκέψεις:

Η σύγχρονη εκδοχή της ελληνικής κεντροαριστεράς δεν πρέπει να βασίζεται στην ελληνική εμπειρία του παρελθόντος αλλά στην ευρωπαϊκή προοπτική του μέλλοντος. Δηλαδή,  ο μελλοντικός πολιτικός φορέας του δημοκρατικού σοσιαλισμού στη χώρα μας (που θα έπρεπε να έχει ήδη ιδρυθεί) θα πρέπει να κατανοήσει τον εαυτό του ως μέρος ενός Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ως την ελληνική συνεκδοχή του ευρωπαϊκού σοσιαλισμού μαζί με το γαλλικό μέρος, το γερμανικό μέρος, το ισπανικό μέρος, το σλοβενικό μέρος κλπ.

Σε αυτή την πορεία (που σήμερα σε ορισμένους μοιάζει φαντασιοπληξία αλλά αποτελεί μαθηματική συνεπαγωγή των όσων σήμερα συμβαίνουν) πρέπει εμείς , εδώ και τώρα, να κάνουμε μία προεργασία, που να στηρίξει την επαναθεμελίωση της ελληνικής κεντροαριστεράς. Η στήριξη αυτή έχει τρεις πυλώνες:
• Τον Αξιακό
• Τον Κοινωνικό
• Τον Οργανωτικό

Α.  Η αξιακή θεμελίωση της ελληνικής κεντροαριστεράς σημαίνει ότι ιδεολογικά δεν δίνει υπεροχή σε καμία από τις μεγάλες αξίες έναντι μίας άλλης: Η Ισότητα, η Ελευθερία, η Αλληλεγγύη και η Αειφορία είναι απολύτως ισοδύναμες και αλληλοτροφοδοτούμενες αξίες. Σε όποια κοινωνία η Ισότητα θεωρήθηκε πιο «ευγενής» αξία από την Ελευθερία είχαμε ολοκληρωτισμούς και σε όποια κοινωνία η  Ελευθερία θεωρήθηκε «υπέρτερη» της Ισότητας είχαμε την εκτίναξη της κοινωνικής αδικίας.
Η σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία έχει τον ιστορικό ρόλο να εκπονεί πολιτικά προγράμματα που θα ενδυναμώνουν όποιο αξιακό πόλο έχει υποχωρήσει έναντι των υπολοίπων. Θα υπάρχει δηλαδή μία κυλιόμενη, ανά ιστορική περίοδο, ιδεολογική έμφαση, αυστηρά μέσα στο αξιακό τετράγωνο που προαναφέρθηκε.

Β. Οι κοινωνικές δυνάμεις στήριξης της σύγχρονης ελληνικής κεντροαριστεράς είναι υπό διερεύνηση: Η άτακτη , σχεδόν αμοραλιστική πολυσυλλεκτικότητα του ΠΑΣΟΚ είναι παρελθόν και ένα καλό παράδειγμα προς αποφυγήν – και όχι παράδειγμα προς μίμηση όπως κάνει ο ενδεής ιδεών ΣΥΡΙΖΑ.
Η κοινωνική βάση στήριξης του ελληνικού τμήματος του δημοκρατικού σοσιαλισμού πρέπει να είναι μία συμμαχία κοινωνικών δυνάμεων ικανή να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης , μίας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας. Στρώματα που υπάρχουν αποκλειστικά λόγω προστατευτισμού, κοινωνικές δυνάμεις που ανθούν από τον παρασιτισμό και  τάξεις που επενδύουν σε κερδοσκοπικές φούσκες του σύγχρονου καπιταλισμού δεν μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στη νέα κοινωνική συμμαχία.
Οι παραγωγικές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας που έχουν εκπαίδευση , δεξιότητες και πρότυπα που συνάδουν με την προσπάθεια να ενταχθεί η χώρα με όσο το δυνατόν καλύτερους όρους στη διαφαινόμενη  ευρωπαϊκή ομοσπονδία μπορούν να αποτελέσουν έναν πόλο αυτής της κοινωνικής συμμαχίας. Είναι δυνάμεις της «επιστημονικής» μεσαίας τάξης, υγιών επιχειρηματικών κινήσεων, εξωστρεφών δράσεων και «κλασσικών» δυνάμεων της μισθωτής εργασίας. Οι δυνάμεις αυτές σήμερα  δραστηριοποιούνται και στο δημόσιο τομέα- σίγουρα όμως είναι πιο ισχυρές  στον ιδιωτικό τομέα.
Προφανώς το θέμα είναι μεγάλο και απαιτεί τεκμηρίωση και δυνατότητες που δεν κατέχω…

Γ. Ο Οργανωτικός πυλώνας στήριξης της νέα ελληνικής κεντροαριστεράς – το περίφημο πολιτικό υποκείμενο των κλασσικών θεωριών- είναι και αυτός υπό αναζήτηση. Τα υπάρχοντα σχήματα στο χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού δεν αντέχουν ή και απάδουν των περιστάσεων …
Η αναζήτηση αυτή πρέπει σύντομα να λάβει τέλος γιατί σε λίγο καιρό θα είναι εξίσου χρήσιμη με την «αναζήτηση του χαμένου χρόνου».
Ασφαλώς, η λύση δεν μπορεί να έλθει από αλλεπάλληλες σεχταριστικές δράσεις ούτε από συνένωση κενοταφίων ούτε από άνωθεν πρωτοβουλίες «στρατηγών της ομίχλης».
Η σύγκλιση δυνάμεων, η απόσυρση ιδεών και προσώπων του παρελθόντος, η σαφής ατζέντα για την αλλαγή στο πολιτικό σύστημα και ένα νέο οργανωτικό μοντέλο «αλλαγής υποδείγματος»,  που φέρνει στο προσκήνιο τα δίκτυα δράσης και τη συλλογικότητα ακόμα και στην ηγεσία, μπορούν να είναι τα συστατικά στοιχεία για μία νέα αρχή.

Πρέπει όμως να βιαστούμε γιατί βάρκα στον ορίζοντα δε φαίνεται και το νερό έχει φτάσει στο σαγόνι…

Δημήτρης Κατσαντώνης

 
Ακούσατε-ακούσατε: Αλλαγή στο ραντεβού των ομάδων εργασίας
Monday, 16 July 2012 09:21
AddThis Social Bookmark Button

Όπως όλοι ξέρετε (το μετέδωσαν άλλωστε και τα διεθνή πρακτορεία, διαψεύδεται όμως ότι η διακύμανση του Dow Jones οφείλεται σε αυτό) έχουμε προγραμματίσει  δυο ομάδες εργασίας, αντίστοιχα για το «αριστερό μνημόνιο» και το πολιτικό σύστημα, που θα συναντηθούν για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα. Το ραντεβού για το αριστερό μνημόνιο αλλάζει και η συνάντηση θα γίνει την Πέμπτη (αντί για Τετάρτη) στον ίδιο χώρο, ώστε οι 2 ομάδες να συναντηθούν την ίδια μέρα και όσοι θέλουν να συμμετέχουν και στις δύο (προτείνεται προληπτικό τέστ κοπώσεως).

Κατόπιν αυτών, το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Ομάδα εργασίας για το πολιτικό σύστημα:
Πότε: Πέμπτη 19 Ιουλίου, ώρα 18.30 ακριβώς
Πού: Σταδίου 5, 4ος όροφος (γραφεία ΠΟΣΔΕΠ)


Ομάδα εργασίας για το αριστερό μνημόνιο:
Πότε: Πέμπτη 19 Ιουλίου, ώρα 20.00 ακριβώς
Πού: Σταδίου 5, 4ος όροφος (γραφεία ΠΟΣΔΕΠ)

Last Updated on Monday, 16 July 2012 10:28
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 4 of 8